این مطلب ۲۲۲ بار خوانده شده
دستور آقا به افسران جنگ نرم

آتش به اختیار

اما محل سخن در اینیادداشت کلیدواژه مهم «آتش به اختیار» و تعریف جایگاه آن در منظومهبیانات و مطالبات ایشان از جنبش دانشجویی است.رهبر انقلاب از دســتور آتش به اختیار در ذیل مطالبــه چهارم خود ازجهادی،های فکری و عملیهای دانشجویی و البته همه «هستهتشکلی وفکری، فرهنگی در سرتاسر کشور» است .
نسخه مناسب چاپ

رهبر انقلاب در دیدار جمعی از دانشــجویان با ایشــان پیش از افطار های دوازدهم ماه مبارک رمضــان، به روال دیدارهای رمضانی ســال گذشته با دانشجویان، بخشی از سخنان خود را به توصیه و تجویز برای ها اختصاص دادند و های دانشجویی مومن و انقلابی دانشــگاه تشکل ها به صورت شفاف و صریح بیان انتظارات و مطالبات خود را از این تشکل لهایی کردند. مخاطب خود را هم در این مطالبه تدقیق کردند: «تشــک را میگویم که تحت هر نامی، معتقد به انقلابند، معتقد به دینند، معتقد ی عظیمند؛ تحت هر نامی که اند، معتقد به این مبارزه به نظام اسلامی » ۹۶ / ۳ / ۱۷ هستند فرق نمیکند؛ خطابم به آنها است. ذیــل را خطاب به های دهگانه رهبر انقلاب در این ســخنرانی توصیه . فراموش نکردن ۱ های دانشجویی مومن و انقلاب مطرح کردند: تشکل . تلاش ۴ . نقش فعال داشتن در جامعه ۳ بین بودن . واقع ۲ گرایی آرمان . اهتمام ۵ جانبه برای غلبه دادن گفتمان انقلاب در دانشگاه ی و همه جد های اصلی انقلاب . تبیین درست کلیدواژه ۶ به تخاطب واقعی با مخاطبان . تبیین مسئله زن ۹ . شجاعت در اقدام ۸ د در عمل و گفتار ن و تعب . تدی ۷ ها . تزریق امید در دانشگاه ۱۰ در غرب توسط دانشجویان خواهر مهم فرمانده ارشد میدان مبارزه در جنگ فرمان ۱۰ مطالباتی که به مثابه فرهنگی برای افسران جنگ نرم قابل ارزیابی است. اما محل سخن در این یادداشت کلیدواژه مهم «آتش به اختیار» و تعریف جایگاه آن در منظومه بیانات و مطالبات ایشان از جنبش دانشجویی است. رهبر انقلاب از دســتور آتش به اختیار در ذیل مطالبــه چهارم خود از جهادی، های فکری و عملی های دانشجویی و البته همه «هسته تشکل ی و فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور» اســتفاده کردند: «تلاش جد ». مطالبه ۹۶ / ۳ / ۱۷ جانبه برای غلبه دادن گفتمان انقلاب در دانشگاه همه مهمی که در سالهای اخیر از همه نیروهای مومن و انقلابی در گستره گری و تفوق اند. انقلابی تری از دانشــگاه یعنی کل جامعه داشته وسیع های ایشان در گفتمان انقلاب یکی از مهمترین مطالبات و البته نگرانی همه سالهای اخیر بوده است. حالا رهبر حکیم انقلاب برای غلبه گفتمان انقلابی در دانشگاه و بلکه کل جامعه خطاب به همه افسران جوان جنگ گویند:«باید خودتان تصمیم بگیرید، فکــر کنید، پیدا کنید، نرم می » ۹۶ / ۳ / ۱۷ حرکت کنید، اقدام کنید. اما آیا فرمانده یک فرمان مطلق و همیشگی برای آتش به اختیار صادر کرده و از افسران خواسته است که کاملا مستقل از فرماندهی اقدام کنند؟  

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.